EKATARINA VELIKA - Demo i live snimke (1986-1990)

Zahvaljujući blogu 'Stražarni lopov':

EKATARINA VELIKA - DEMO I LIVE SNIMKE 1986-1990:

(1-4 DEMO SNIMLJEN PRIJE ALBUMA "S VETROM UZ LICE" (1986))

1. Soba
2. Novac u rukama
3. Ti si sav moj bol
4. Stvaran svet oko mene

(5-7 PJESME NA ENGLESKOM JEZIKU (1990))

5. Earth
6. A Couple Of Years For Us
7. Seven Days

(8-12 LIVE TRSTENIK (1989))

8. Pored mene
9. Iznad grada
10. Srce
11. Voda
12. Tonemo